Voor wie

Wegbeheerders
De Innovatiecentrale is gericht op het faciliteren van Nederlandse wegbeheerders. De Innovatiecentrale helpt wegbeheerders bij het bepalen van de impact van Smart Mobility op het verkeer en op verkeersmanagement. Zo draagt de Innovatiecentrale bij aan een effectieve inzet van Smart Mobility toepassingen in de dagelijkse operatie.

Triple helix
Voor een optimale dienstverlening werkt de Innovatiecentrale nauw samen met de triple helix: overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Op die manier beschikt de Innovatiecentrale over de faciliteiten die nodig zijn om reallife te kunnen experimenteren met slimme mobiliteit.